fbpx
Sefid Cleaning Company

Allmänna villkor

Vi på SEFID prioriterar dig som kund och därför vi värnar om din personliga integritet. Vi skyddar alltid dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregler. Nedan hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter:

Vi samlar in information från dig när du besöker vår hemsida, bokar/beställer våra tjänster eller när du för andra syften kontaktar SEFID. SEFID är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 

Information som vi behandlar består av:

 • Namn och personnummer eller organisationsnummer
 • Adress
 • Bostadsinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-mail adress
 • IP nummer
 • Information om de tjänster du har varit intresserad
 • Uppgifter om dina beställningar/genomförda köp
 • Annan uppgift som krävs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster enligt avtal

 

Vi samlar in personuppgifter för att:

 • Hantera din beställning/uppdrag och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som genomförande av tjänst, fakturering eller eventuell reklamation.
 • För att kunna skapa en fungerande kundservice, för att besvara dina frågor.
 • Förhindra missbruk och bedrägerier.
 • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • För att kunna marknadsföra oss till dig.

 

 

 

Rättsliga grunder:

Köpet registreras efter att du har godkänt den. Vi behöver personuppgifter för att vi ska kunna därefter uppfylla våra förpliktelser gentemot dig i enlighet med avtalet. Om informationen inte lämnas kan köpet nekas då detta kan förhindra oss från att fullgöra avtalet. I samband med genomförande av köpet samtycker att vi på SEFID hanterar dina personuppgifter med syfte att utföra uppdraget. Vi hanterar dina personuppgifter för att uppfylla avtalet med dig. Vi behandlar även uppgifter om dig som kund såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, samt ditt intresse av våra erbjudande för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

Det kan förekomma att få information om dig från en tredje part. Dessa uppgifter består av adressuppgifter, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag och uppgifter om RUT-avdrag.

Begäran om registerutdrag

Du har alltid rätt att begära information om de personuppgifter som finns om dig hos SEFID. Du kan alltid begära att dina uppgifter rättas om du upptäcker att de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Dina uppgifter sparas endast så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. SEFID kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SEFID:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Du kan även begära radering av dina uppgifter med detta sker inte om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Utlämnande till tredje part:

Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte dina personuppgifter till utomstående parter. Det bör påpekas att detta inte inkluderar betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Ifall de är nödvändig så delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa företag behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det sker endast för att möjliggöra leveransen av den bästa möjliga tjänsten för dig. Vi utför kontinuerligt kontroll av dessa företag för att säkerställa våra kunders

Informationsskydd

Dina uppgifter är säkra hos oss. Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet. Dina uppgifter registreras i ett system med avancerade krypteringsmetoder. Det är endast medarbetare med rätt behörighet som får tillgång till dina uppgifter.

Cookies

Vi använder cookies med syfte att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Denna användning av cookies är inte kopplat till personlig information på webbplatsen.

Kontakta oss för mer info!

Kamrerarvägen 25
12930, Stockholm, Sverige
Telefon: +46 700 3848 27
E-post: [email protected]